Exercise Professionals - Sport Wales - Getting People in North Wales Active. For Life.
26 May 2018 Exercise professionals: News, jobs and training
 
 
HOME
JOBS
NEWS
FEATURES
PRODUCTS
FREE DIGITAL SUBSCRIPTION
PRINT SUBSCRIPTION
ADVERTISE
CONTACT US
Sign up for FREE ezine

Expressions of Interest with Sport Wales
Getting People in North Wales Active. For Life.


Sport North Wales: Creating active, healthy communities that we all want to live in, now and for the future.

Sport Wales is inviting Expressions of Interest to form Sport North Wales: a groundbreaking new organisation, which will broaden the range and number of community sport options across North Wales.

Whether you are a local authority, educational establishment, health organisation, charity, social enterprise, leisure operator or other organisation involved in community sport, you can become part of this innovative structure.

Sport North Wales presents a unique opportunity to give everyone, regardless of where they live in North Wales, the chance to fulfil their potential through sport: to get active and stay active, for life. 

To be part of Sport North Wales, Expressions of Interest must be submitted by 17.30 on 15th June via www.sell2wales.gov.wales

When submitting your Expression of Interest you will be able to download our Information Memorandum (IM), which has full details of how to submit your bid.

We are also running a Bidders’ Day on 24th May at Eirias Park, Colwyn Bay – details and how to book are included in the IM.

For more information about Sport North Wales and the process leading up to this point please visit playyourpart.wales

Together, we can transform sport and physical activity in North Wales. Play Your Part.

playyourpart.wales


Cael Pobl yng Ngogledd Cymru yn Egnïol. Am Oes.

Chwaraeon Gogledd Cymru: Creu cymunedau egnïol ac iach rydyn ni i gyd eisiau byw ynddynt, nawr ac ar gyfer y dyfodol.

Mae Chwaraeon Cymru’n gwahodd cynigion Mynegi Diddordeb ar gyfer ffurfio Chwaraeon Gogledd Cymru: sefydliad newydd arloesol a fydd yn ehangu amrywiaeth a nifer yr opsiynau chwaraeon cymunedol ledled Gogledd Cymru.

Os ydych chi’n awdurdod lleol, sefydliad addysgol, sefydliad iechyd, elusen, menter gymdeithasol, gweithredwr hamdden neu sefydliad arall sy’n ymwneud â chwaraeon cymunedol, gallwch chi ddod yn rhan o’r strwythur arloesol yma.

Mae Chwaraeon Gogledd Cymru’n gyfle unigryw i roi cyfle i bawb, dim ots ble maen nhw’n byw yng Ngogledd Cymru, gyflawni eu potensial drwy chwaraeon: bod yn egnïol a dal ati i fod yn egnïol, am oes. 

I fod yn rhan o Chwaraeon Gogledd Cymru, rhaid cyflwyno cynigion Mynegi Diddordeb erbyn 17.30 ar 15fed Mehefin drwy gyfrwng www.gwerthwchigymru.gov.cymru.

Wrth gyflwyno eich cynnig Mynegi Diddordeb byddwch yn gallu lawrlwytho ein Memorandwm Gwybodaeth (MG), sydd â manylion llawn am sut i gyflwyno eich cynnig.

Hefyd rydyn ni’n cynnal Diwrnod Cynigwyr ar 24ain Mai ym Mharc Eirias, Bae Colwyn – mae manylion am sut i archebu lle wedi’u cynnwys yn y MG.

Am fwy o wybodaeth am Chwaraeon Gogledd Cymru a’r broses sy’n arwain at y pwynt hwn, ewch i www.chwaraeeichrhan.cymru

Gyda’n gilydd, fe allwn ni drawsnewid chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Ngogledd Cymru. Rhaid i chi Chwarae Eich Rhan

chwaraeeichrhan.cymru

Latest jobs
Personal Trainer

Salary:Circa £20,000
Location:Buckinghamshire, UK
Company:The Langley Spa
More>>Personal Trainer

Salary:Competitive Salary & Benefits
Location:Dubai - United Arab Emirates
Company:Smart Fitness
More>>Operations Manager, Erith Leisure Centre

Salary:£22,000 - £23,500 per annum
Location:Avenue Road, Erith DA8 3AT, UK
Company:Lex Leisure
More>>
Latest news
PayAsUGym secures £6.5m investment following rapid expansion
PayAsUGym secures £6.5m investment following rapid expansion   24 May 2018

Online gym pass provider PayAsUGym has secured a £6.5m investment from Albion Capital as part of its expansion plans. PayAsUGym enables gym users .... more>>
Finnish healthcare provider Pihlajalinna expands into wellness with fitness chain deal
Finnish healthcare provider Pihlajalinna expands into wellness with fitness chain deal   24 May 2018

Finnish private healthcare provider Pihlajalinna has announced plans to expand operations into the wellness sector, following the acquisition of .... more>>
People profile

John Steele

John Steele

Loughborough is getting a hotel with altitude bedrooms: get fit while you sleep
View>>

Promotional feature

Technogym

Technogym

Performance training will be revolutionised by the new Technogym SKILLBIKE
View>>


Published by The Leisure Media Company Ltd Portmill House, Portmill Lane, Hitchin, Herts SG5 1DJ. Tel: +44 (0)1462 431385 | Contact us | About us | © Cybertrek Ltd